06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

امروز

فرم درخواست حق التدریس


 فرم استخدام حق التدریس

 نام :
 

 نام خانوادگی :
 
   نام پدر:

 
   شماره شناسنامه:

 
   کد ملی:

 
   تاریخ تولد (نمونه: 21 مهر 1373):

 
   رشته تحصیلی:

 
   آخرین مدرک تحصیلی:

 
   معدل کل آخرین درک تحصیلی:

 
   دانشگاه محل تحصیل آخرین مدرک:

 
   شماره تلفن همراه:

 
   نشانی محل سکونت:

 
   سایر توضیحات:

 
   متن تصویر مقابل را در کادر زیر آن وارد کنید:


 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

 
 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات