اطلاعیه جاماندگان مصاحبه دکتری

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند،  مصاحبه برای جاماندگان از مصاحبه دکتری در دو رشته علوم اقتصادی ، و رشته مدیریت با 2 گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی  در روز دوشنبه مورخ 16/3/1401 از ساعت 9 الی 12 برگزار می شود.


۱۴۰۱/۰۳/۱۱ - ۱۳:۱۰
۲۰۲ بازدید