اخبار

نشست کمیته مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی لرستان برگزار شد

۱۴۰۱/۰۴/۲۲

نشست کمیته مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی که زیرمجموعه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان لرستان است به ریاست دکتر رضا سپهوند، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان در محل حوزه ریاست دانشگاه لرستان برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه لرستان، این نشست، صبح روز چهارشنبه، 22 تیرماه، با حضور نمایندگان سازمان‌ها، ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان لرستان برگزار شد.

در این نشست، طرح‌های پیشنهادی مختلف ادارات استان مطرح شد و با رویکرد تقویت تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی، مورد بحث و گفتگو اعضای حاضر در نشست، قرار گرفت.

دکتر رضا سپهوند در این نشست تأکید کرد بررسی طرح‌ها و اولویت‌های پیشنهادی پژوهشی دستگاه‌ها، ادارات و سازمان‌های اجرایی استان، بایستی بر این مبنا باشد که متناسب با نیازها، ظرفیت‌ها، مشکلات و چالش‌های استان لرستان باشند و بتوانند با رویکرد علمی و کاربردی، منجر به کاهش مشکلات استان شوند.

گزارش تصویری

۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۱۲:۲۹
۱۸۶ بازدید