06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

امروز

مدیر آموزش

 

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

 

آقای علی رضوانی راد

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات