06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

ریاست دانشکده

 

 

مسعود طاهري نيا

آخرین مدرک تحصیلی: دكترا حسابداری از دانشگاه پونا - هندوستان
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم اقتصادي
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: taherinia.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: ma.taheri92@gmail.com

 

سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی 1376-1370

 2. کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی 1380-1377

 3. دکتری حسابداری دانشگاه پونا 1390-1386

مقالات علمی پژوهشی
 1. OBSTACLES AND ADMINISTRATIVE LIMITATIONS OF AUDITING BASED ON TAX RISK

 2. benchmarking for financial sector

 3. which metric is better for measuring companies performance EBIT or EVA

 4. ضرورت استفاده از سيستم حسابداري مديريت در بيمارستانهاي دولتي

 5. الگو سازي ارتباط معيارهاي سرمايه گذاري وسود تقسيمي سهام با رويكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي

 6. تاثير نوع وميزان اظهار نظر حسابرس بر افشاي به موقع اطلاعات

 7. تاثير سطح نگهداشت وجه نقد بر ارتباط بين سرمايه گذاري و نوسانات جريان نقدي درشركتهاي دچار محدوديت مالي

 8. تاثير اطلاعات حسابداري در ارزيابي ريسك و بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 9. بررسي تاثير محافظه كاري نا مشروط بر مديريت سودمبتني بر اقلام تعهدي درشركتهاي بورس اوراق بهادار تهران

 10. بررسي واولويت بندي عوامل جذب سرمايه گذاري در استان لرستان

 11. الگوسازي ارتباط معيارهاي سرمايه گذاري وسود تقسيم سهام رويكرد شبكه عصبي مصنوعي

 12. بررسي رابطه ساختار مالكيت و معاملات با اشخاص وابسته در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 13. بررسي مقايسه اي مديريت استراتژيك و برنامه ريزي استراتژيك

 14. بررسي تاثير مديريت استراتژيك منابع انساني بر فرهنگ سازماني مطالعه موردي: سازمان تامين اجتماعي استان كرمانشاه

 15. بررسي تاثير هوش هيجاني بر رفتار مالي از نظر ريسك پذيري

 16. رابطه ي حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد كاركنان مورد مطالعه كاركنان بانك تجارت لرستان

 17. بررسي فاصله انتظاراتي بين آموزش حسابداري و نيازه هاي حرفه حسابرسي درايران

 18. بررسي رابطه مديريت كيفيت جامع و استراتزي هاي سازمان

 19. بررسي رابطه بين سلامت مالي با سلامت اداري وپيشگيري از فساد اداري

 20. بررسي رابطه بين نواوري شركت در بازاريابي وعملكرد مالي شركت در شركت هاي توليدي عضو بورس اوراق بهادار تهران

 21. رابطه بين افزايش سرمايه با سود حسابداري وقيمت سهام

 

کتب منتشر شده
 1. حسابداری صنعتی 1

 2. حسابرسی1

 3. اصول حسابداری 1

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. بررسي سيستم هاي حسابداري صنعتي در صنايع توليدي استان

 2. بررسي عملكرد شوراي شهر روستا (خرم آباد- الشتر)

  سوابق اجرایی
  1. رییس دانشکده علوم اقتصادی و اداری 1394

  2. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصادی و اداری- دانشگاه لرستان از مهر1393

  3. مدیر گروه آموزشی حسابداری از مهر 1393

  4. معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1383-1382

  5. عضو شورای راهبردی اساتید دانشگاه لرستان 1393-1391

  6. مدیریت امور پژوهشی دانشگاه لرستان 1384-1383

  7. مسئول دفتر هم اندیشی اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه لرستان 1385-1382

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات